Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3953

Metalliska pulver - Bestämning av skakdensitet (ISO 3953:1993)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3953:2011

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic powders - Determination of tap density (ISO 3953:1993)

Artikelnummer: STD-17952

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-02-02

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 23953

Ersätts av: SS-EN ISO 3953:2011