Standard Svensk standard · SS-EN 23953

Metalliska pulver - Bestämning av skakdensitet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3953

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Metallic powders - Determination of tap density

Artikelnummer: STD-14737

Utgåva: 2

Fastställd: 1994-03-25

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 111032

Ersätts av: SS-EN ISO 3953