Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 13944:2006

Smörjmedelshaltiga metalliska pulverblandningar - Bestämning av smörjmedelshalt - Modifierad Soxhlet extraktionsmetod (ISO 13944:1996)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13944:2012

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Lubricated metal-powder mixes - Determination of lubricant content - Modified Soxhlet extraction method (ISO 13944:1996)

Artikelnummer: STD-45030

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-12

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN ISO 13944:2012