Standard Svensk standard · SS-EN 24497

Metalliska pulver - Bestämning av partikelstorlek genom torrsiktning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4497:2020

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic powders - Determination of particle sizeby dry sieving

Artikelnummer: STD-13602

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-08-31

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 111033

Ersätts av: SS-EN ISO 4497:2020