Standard Svensk standard · SS 111033

Pulvermetallurgi - Metalliska pulver - Siktanalys

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 24497
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 111033

Pulvermetallurgi - Metalliska pulver - Siktanalys
Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 111033

Pulvermetallurgi - Metalliska pulver - Siktanalys
Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Powder metallurgy - Metallic powders - Sieve analysis

Artikelnummer: STD-5791

Utgåva: 2

Fastställd: 1982-11-15

Antal sidor: 3

Ersätts av: SS-EN 24497