Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4498:2007

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Bestämning av skenbar hårdhet och mikrohårdhet (ISO 4498:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4498:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4498:2007

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Bestämning av skenbar hårdhet och mikrohårdhet (ISO 4498:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies methods of hardness testing of sintered metal materials, excluding hardmetals. 1.1 Procedure 1 determines the apparent hardness of the whole material. Procedure 1 - applies to sintered metal materials which have either not been subjected to any heat treatment, or which have been heat treated in such a way that the hardness is essentially uniform to a depth of at least 5 mm below the surface, - applies to the surfaces of sintered metal materials which have been treated in such a way that the hardness is not uniform in the section to a depth of 5 mm below the surface, - therefore applies to materials in which the hardness is obtained essentially by surface enrichment by carbon, or by carbon and nitrogen (for example, and by carburising, carbonitriding, nitrocarburising or sulphidising), and - applies to materials which have been induction hardened. 1.2 Procedure 2 determines the microhardness of the metal phase. Procedure 2 - applies to all types of sintered metal materials. - is used, in particular, to determine the hardness profile of case-hardened or carbonitrided materials according to the method described in ISO 4507. - also applies to any sintered metallic materials which have been subjected to surface treatments such as electrodeposited plating, chemical coating, chemical vapour deposition (CVD), physical vapour deposition (PVD), laser, ion bombardment, etc. To determine the microhardness of treated surfaces, Procedure 2 applies.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4498:2007

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Bestämning av skenbar hårdhet och mikrohårdhet (ISO 4498:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of apparent hardness and microhardness (ISO 4498:2005)

Artikelnummer: STD-59983

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-23

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 24498-1

Ersätts av: SS-EN ISO 4498:2010