Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2566-2

Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 2: Austenitiskt stål (ISO 2566-2:1984)

Status: Gällande

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels (ISO 2566-2:1984)

Artikelnummer: STD-25343

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-30

Antal sidor: 31