Standard Svensk standard · SS 111116:2016

Jernkontorets skala II för kvantitativ bestämning av icke-metalliska inneslutningar i metaller och legeringar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 111116:2019
Omfattning
Denna standard beskriver en metod för bestämning och redovisning av mängd, storlek, form och fördelning av icke-metalliska inneslutningar i plastiskt bearbetade stål, metaller och legeringar med hjälp av ljusoptiskt mikroskop (LOM) och en jämförelseskala. Bilderna i skalan bygger på den logaritmiska Gauss-(Galton) fördelningen med avseende på inneslutningsstorleken.
Metoden som beskrivs i denna standard är i första hand avsedd för inneslutningar i plastiskt bearbetade metalliska material men är även använbar för gjutna och sintrade stål.
ANM. Inneslutningarnas kemiska sammansättning ligger inte till grund för kategorisering.

Ämnesområden

Övrigt (77.040.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121

Internationell titel: Jernkontoret’s inclusion chart II for quantitative assessment of the content of non-metallic inclusions in metals and alloys

Artikelnummer: STD-8024044

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-12-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 111116

Ersätts av: SS 111116:2019