Standard Swedish standard · SS 111116:2016

Jernkontoret’s inclusion chart II for quantitative assessment of the content of non-metallic inclusions in metals and alloys

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 111116:2019
Scope
Denna standard beskriver en metod för bestämning och redovisning av mängd, storlek, form och fördelning av icke-metalliska inneslutningar i plastiskt bearbetade stål, metaller och legeringar med hjälp av ljusoptiskt mikroskop (LOM) och en jämförelseskala. Bilderna i skalan bygger på den logaritmiska Gauss-(Galton) fördelningen med avseende på inneslutningsstorleken.
Metoden som beskrivs i denna standard är i första hand avsedd för inneslutningar i plastiskt bearbetade metalliska material men är även använbar för gjutna och sintrade stål.
ANM. Inneslutningarnas kemiska sammansättning ligger inte till grund för kategorisering.

Subjects

Other (77.040.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-8024044

Edition: 3

Approved: 12/15/2016

No of pages: 28

Replaces: SS 111116

Replaced by: SS 111116:2019