Standard Svensk standard · SS 111116

Stål - Bedömning av icke-metalliska inneslutningar - Mikrometoder - Jernkontorets skala II för kvantitativbedömning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 111116:2016

Ämnesområden

Övrigt (77.040.99)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5794

Utgåva: 2

Fastställd: 1987-04-22

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS 111116:2016