Standard Svensk standard · SS-ISO 21669:2005

Stållinor - Bestämning av rotationsegenskaper (ISO 21669:2005, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the rotational properties of steel wire rope. General guidance on the use of a swivel is given in Annex A.

Ämnesområden

Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Steel wire ropes - Determination of rotational properties (ISO 21669:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-41370

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 8