Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16841:2014

Stållinor - Dragöglor för montering av linor - Typer och minimikrav (ISO 16841:2014)

Status: Gällande

Omfattning
To define the numerous types of pulling eyes that are commonly used for the purpose of installing rope on to machines (cranes and winches) and specify the minimum requirements for the design and manufacture of said pulling eyes.

Ämnesområden

Lyftanordningar (53.020.01) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30) Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101290

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-09

Antal sidor: 24