Standard Svensk standard · SS-EN 13658-2:2005

Metallnät och profiler för puts - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 2: För utvändig puts

Status: Gällande

Ämnesområden

Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gips, SIS/TK 480

Internationell titel: Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 2: External rendering

Artikelnummer: STD-39980

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-15

Antal sidor: 36