Standard Svensk standard · SS-EN 10267

Stål för utskiljningshärdning - Ferrit-perlitiska konstruktionsstål för utskiljningshärdning vid varmbearbetningstemperaturer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10267

Stål för utskiljningshärdning - Ferrit-perlitiska konstruktionsstål för utskiljningshärdning vid varmbearbetningstemperaturer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat
och stång av de olegerade specialstålen i tabellerna 3 och 5. De levereras i
tillstånd enligt tabell 1, rad 2 -4 och med en av varianterna för ytbeskaffenheten
enligt tabell 2.
1.2 I särskilda fall kan avvikelser från dessa tekniska leveransbestämmelser
eller tillägg till dem bli föremål för en överenskommelse vid tiden för förfrågan
eller beställningstillfället (se bilaga A).
1.3 Utom bestämmelserna i denna europastandard gäller de allmänna tekniska
leveransbestämmelserna i EN 10021, om annat ej föreskrivs.

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10267

Stål för utskiljningshärdning - Ferrit-perlitiska konstruktionsstål för utskiljningshärdning vid varmbearbetningstemperaturer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Ferritic-pearlitic steels for precipitation hardening from hot-working temperatures

Artikelnummer: STD-23054

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-07-31

Antal sidor: 23