Standard Svensk standard · SS-EN 10267

Stål för utskiljningshärdning - Ferrit-perlitiska konstruktionsstål för utskiljningshärdning vid varmbearbetningstemperaturer

Status: Gällande

Omfattning
1.1 Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat och stång av de olegerade specialstålen i tabellerna 3 och 5. De levereras i tillstånd enligt tabell 1, rad 2 -4 och med en av varianterna för ytbeskaffenheten enligt tabell 2. 1.2 I särskilda fall kan avvikelser från dessa tekniska leveransbestämmelser eller tillägg till dem bli föremål för en överenskommelse vid tiden för förfrågan eller beställningstillfället (se bilaga A). 1.3 Utom bestämmelserna i denna europastandard gäller de allmänna tekniska leveransbestämmelserna i EN 10021, om annat ej föreskrivs.

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Ferritic-pearlitic steels for precipitation hardening from hot-working temperatures

Artikelnummer: STD-23054

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-07-31

Antal sidor: 23