Standard Swedish standard · SS-EN 10267

Ferritic-pearlitic steels for precipitation hardening from hot-working temperatures

Status: Valid

Scope
1.1 Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat och stång av de olegerade specialstålen i tabellerna 3 och 5. De levereras i tillstånd enligt tabell 1, rad 2 -4 och med en av varianterna för ytbeskaffenheten enligt tabell 2. 1.2 I särskilda fall kan avvikelser från dessa tekniska leveransbestämmelser eller tillägg till dem bli föremål för en överenskommelse vid tiden för förfrågan eller beställningstillfället (se bilaga A). 1.3 Utom bestämmelserna i denna europastandard gäller de allmänna tekniska leveransbestämmelserna i EN 10021, om annat ej föreskrivs.

Subjects

Heat-treatable steels (77.140.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-23054

Edition: 1

Approved: 7/31/1998

No of pages: 23