Standard Swedish standard · SS-EN 10025-1:2004

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions

Status: Valid

Scope
1.1 Denna standard anger krav på platta och långa produkter (se avsnitt 3) av varmvalsade allmänna konstruktionstål förutom konstruktionsrör. Del 1 av denna standard anger de allmänna tekniska leveransbestämmelserna.
De särskilda kraven för konstruktionsstålen finns i följande delar.
Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål
Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål
Del 4: Tekniska leveransbestämmelser för termomekaniskt valsade finkornstål
Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion
Del 6: Tekniska leveransbestämmelser för platta produkter av höghållfast stål i seghärdat tillstånd
Stålen i denna standard är avsedda för svetsade och nitade konstruktioner.
1.2 Denna standard gäller inte för belagda produkter eller produkter för allmänna tillämpningar enligt standarder i Litteraturförteckningen.

Detta är grunddokumentet och bör användas tillsammans med de övriga delarna i serien.

Subjects

Heat-treatable steels (77.140.10) Flat steel products and semi-products (77.140.50)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-38069

Edition: 1

Approved: 12/3/2004

No of pages: 67

Replaces: SS-EN 10137-1 , SS-EN 10137-2 , SS-EN 10155 , SS-EN 10113-1 T1 , SS-EN 10113-2 , SS-EN 10113-1 , SS-EN 10113-3 , SS-EN 10025+A1