Standard Svensk standard · SS-EN 10025-5:2019

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies technical delivery conditions for flat and long products of hot rolled steels with improved atmospheric corrosion resistance in the grades and qualities given in Tables 2 and 3 (chemical composition) and Tables 4 and 5 (mechanical properties) in the usual delivery conditions as given in 6.3. The thicknesses in which products of the steel grades and qualities specified in this document can be supplied are given in Table 1. Table 1 - Product forms for the different steel grades with improved atmospheric corrosion resistance depending on their thickness [table not reproduced] The steels specified in this document are not intended to be heat treated except products delivered in the delivery condition +N. Stress relieving is accepted. Products delivered in +N condition can be hot formed and/or normalized after delivery (see Clause 3).

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance

Artikelnummer: STD-80014172

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-08-20

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 10025-5:2004