Standard Svensk standard · SS-EN 10025-5:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-5:2019 , SS-EN 10025-5:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-5:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden behandlar varmvalsade allmänna konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion, så kallade rosttröga stål, i formvarorna plåt, stång och profil.

Standarden vänder sig i första hand till de som handlar med stål, stålverk, grossister, inköpare men även konstruktörer och myndigheter som specificerar stål behöver standarden.

Standarden anger beteckning, kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper, kontrollomfattning och övriga tekniska leveransbestämmelser för ett antal normaliserade normaliservalsade stålsorter.

Del 1 av standardserien SS-EN 10025 anger hur CE-märkning ska utföras.

Omfattning
Del 5 av denna standard tillsammans med del 1, anger krav för platta och långa produkter av varmvalsade konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion av sorter och seghetsklasser enligt Tabell 2 och 3 (kemisk sammansättning) och Tabell 4 och 5 (mekaniska egenskaper) i leveranstillstånd enligt 6.3.
De tjocklekar som sorter och seghetsklasser som specificeras i denna standard kan levereras i anges i Tabell 1.
Tillsammans med SS-EN 10025-1:2004 specificerar denna standard stålsorter speciellt anpassade för användning
i svetsade och nitade konstruktioner som ska ha förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion, för
användning vid rumstemperatur ( för begränsningar se 7.4.1 ).
Förutom produkter med leveranstillstånd +N är stålsorterna i denna del 5 inte avsedda att vämebehandlas.
Avspännigsglödgning är tillåten (se även ANM. i 7.3.1.1 i SS-EN 10025-1:2004). Produkter i leveranstillstånd +N kan varmformas och/eller normaliseras efter leverans (se avsnitt 3).

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-5:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance

Artikelnummer: STD-38073

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 53

Ersätter: SS-EN 10155

Ersätts av: SS-EN 10025-5:2019 , SS-EN 10025-5:2019