Standard Svensk standard · SS-EN 10155

Konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-5:2004 , SS-EN 10025-1:2004

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-14404

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-01-14

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-EN 10025-5:2004 , SS-EN 10025-1:2004