Standard Svensk standard · SS-EN 10083-3:2006

Seghärdningsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för legerade stål

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 683-2:2018 Korrigeras av: SS-EN 10083-3:2006/AC:2008

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46024

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-08-04

Antal sidor: 55

Ersätter: SS-EN 10083-3

Ersätts av: SS-EN ISO 683-2:2018