Standard Svensk standard · SS-EN 10149-1:2013

Varmvalsade platta produkter av höghållfast kallformningsstål - Del 1: Allmänna leveransbestämmelser

Status: Gällande

Omfattning
1.1 This European Standard specifies requirements for flat products made of weldable, hot-rolled, high yield strength alloy quality and special steels for cold forming. EN 10149-1 specifies the general delivery conditions. EN 10149-2 specifies the delivery conditions for thermomechanically rolled steels in the grades given in Table 1 (chemical composition) and Table 2 (mechanical properties) of Part 2. EN 10149-3 specifies the delivery conditions for normalised or normalised rolled steels in the grades given in Table 1 (chemical composition) and Table 2 (mechanical properties) of Part 3. 1.2 This European Standard does not apply to products for pressure vessels and products for which other European Standards exist or European Standards dealing with steels for general structural applications are being prepared: - Hot-rolled products of structural steels (see EN 10025 parts 1 to 6); - Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels (see EN 10210-1).

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-99555

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-09-30

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 10149-1:2013

Ersätter: SS-EN 10149-1