Standard Svensk standard · SS-EN 10083-3:2006/AC:2008

Seghärdningsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för legerade stål

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 683-2:2018

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68332

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-08

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 10083-3:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 683-2:2018