Standard Svensk standard · SS 142137

Stål för spännarmering av betong - SS-stål 21 37

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 212551:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 142137

Stål för spännarmering av betong - SS-stål 21 37
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna utgåva skiljer sig främst från utgåva 3 främst genom att den anpassats till Euronorm 138-79, avsnitt 7. Se även Kompletterande upplysningar. I standarden används termer och hållfasthetsbeteckningar enligt SS 01 66 01 respektive SS 01 66 02 samt måttenhetsbeteckningar enligt standarder förtecknade i SIS 1. 1 N/mm2 = 1 MPa

Ämnesområden

Verktygsstål (77.080.20) Stål för armering av betong (77.140.15) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 142137

Stål för spännarmering av betong - SS-stål 21 37
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Armering, SIS/TK 145

Internationell titel: Steel for prestressed concrete

Artikelnummer: STD-6071

Utgåva: 4

Fastställd: 1987-01-28

Antal sidor: 4

Ersätter: SIS 142137

Ersätts av: SS 212551:2013