Standard Svensk standard · SS-EN 1780-3

Aluminium och aluminiumlegeringar - Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods - Del 3: Skrivregler för kemisk sammansättning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1780-3
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1780-3

Aluminium och aluminiumlegeringar - Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods - Del 3: Skrivregler för kemisk sammansättning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Aluminiumprodukter (77.150.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1780-3

Aluminium och aluminiumlegeringar - Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods - Del 3: Skrivregler för kemisk sammansättning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Designation of unalloyed and alloyd aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 3: Writing rules for chemical composition

Artikelnummer: STD-20100

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 1780-3