Standard Svensk standard · SS-EN 486:2009

Aluminium och aluminiumlegeringar - Strängpressningsgöt - Specifikationer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the general requirements to be met by extrusion ingots of aluminium and aluminium alloys obtained by semi-continuous or continuous casting, from primary or recycled metal, for general engineering applications.

Ämnesområden

Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Aluminiumprodukter (77.150.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Extrusion ingots - Specifications

Artikelnummer: STD-70735

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-09-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 486