Standard Svensk standard · SS-EN 60300-3-3

Ledning av tillförlitlighet - Del 3-3: Vägledning - Livstidskostnad (LCC)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 60300-3-3

Ämnesområden

Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing

Artikelnummer: STD-3331867

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-20

Antal sidor: 60

Parallell utgåva: SS-EN 60300-3-3

Ersätts av: SS-EN 60300-3-3