Standard Svensk standard · SS-EN 62551

Tillförlitlighet - Metoder för tillförlitlighetsanalys - Analys med hjälp av petrinät

Status: Gällande

Ämnesområden

Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Analysis techniques for dependability - Petri net techniques

Artikelnummer: STD-3335746

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-03

Antal sidor: 64