Standard Svensk standard · SS-EN 60300-3-3

Ledning av tillförlitlighet - Del 3-3: Vägledning - Livstidskostnad (LCC)

Status: Gällande

Ämnesområden

Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing

Artikelnummer: STD-3337597

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-09-06

Antal sidor: 46

Ersätter: SS-EN 60300-3-3