Standard Svensk standard · SS-EN 12385-9

Stållinor - Säkerhet - Del 9: Slutna bärlinor för linbaneanläggningar för persontransport

Status: Gällande

Omfattning
This Part of this European Standard specifies the particular materials, manufacturing and testing requirements for locked coil carrying ropes for cableway installations designed to carry persons. The particular hazards covered by this Part are identified in Clause 4.

Ämnesområden

Lyftredskap (14.270)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Steel wire ropes - Safety - Part 9: Locked coil carrying ropes for cableway installations designed to carry persons

Artikelnummer: STD-33119

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-08

Antal sidor: 12