Standard Svensk standard · SS-EN 13889+A1:2008

Schacklar - Smidda schacklar av stål för allmänna lyftändamål - Raka schacklar och lyrschacklar - Klass 6 - Säkerhet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for forged steel Dee and bow shackles of grade 6 for general lifting purposes in a range of working load limits 0,5 t to 25 t maximum.
This standard applies only to those shackles with threaded pins.
Annex A gives information on the safe use of shackles, annex B gives information on types of pins, and annex C gives an example of a designation system for forged steel shackles.
The hazards covered are identified in clause 4.

Ämnesområden

Lyftredskap (14.270) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and bow shackles - Grade 6 - Safety

Artikelnummer: STD-68201

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-14

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13889