Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9614-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor medelst ljudintensitet - Del 2: Mätning med rörlig mikrofon (ISO 9614-2:1996)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9614-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor medelst ljudintensitet - Del 2: Mätning med rörlig mikrofon (ISO 9614-2:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9614-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor medelst ljudintensitet - Del 2: Mätning med rörlig mikrofon (ISO 9614-2:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 2: Measurement by scanning (ISO 9614-2:1996)

Artikelnummer: STD-19618

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-11-22

Antal sidor: 47