Standard Svensk standard · SS-ISO 14021

Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (typ II miljömärkning)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14021

Omfattning
I denna internationella standard anges krav på egna miljöuttalanden för produk-ter såsom påståenden, symboler och grafiska bilder. Vidare beskrivs utvalda termer som vanligen förekommer i egna miljöuttalanden, och villkor för deras användning. Denna standard beskriver dessutom en allmän metodik för utvärdering och kontroll av egna miljöuttalanden och specifika utvärderings- och kontrollmetoder för de utvalda uttalandena i denna standard. Lagstadgad miljöinformation och miljömärkning, lagstadgade miljöuttalanden eller andra gällande rättsliga krav utesluts, åsidosätts eller påverkas inte på något sätt av denna standard.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljömärkning (13.020.50)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Artikelnummer: STD-26389

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-11-26

Antal sidor: 53

Ersätts av: SS-EN ISO 14021