Standard Swedish standard · SS-ISO 14021

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 14021

Scope
I denna internationella standard anges krav på egna miljöuttalanden för produk-ter såsom påståenden, symboler och grafiska bilder. Vidare beskrivs utvalda termer som vanligen förekommer i egna miljöuttalanden, och villkor för deras användning. Denna standard beskriver dessutom en allmän metodik för utvärdering och kontroll av egna miljöuttalanden och specifika utvärderings- och kontrollmetoder för de utvalda uttalandena i denna standard. Lagstadgad miljöinformation och miljömärkning, lagstadgade miljöuttalanden eller andra gällande rättsliga krav utesluts, åsidosätts eller påverkas inte på något sätt av denna standard.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Ecolabelling (13.020.50)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-26389

Edition: 1

Approved: 11/26/1999

No of pages: 53

Replaced by: SS-EN ISO 14021