Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17165:2019

Ljus och belysning - Process för planering av belysningssystem

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17165:2019

Ljus och belysning - Process för planering av belysningssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta dokument innehåller en beskrivning av alla åtgärder i belysningsplaneringen och en förteckning över ansvarsområden för implementering och drift av belysningslösningen. Syftet med processen är att:

 1. planera belysningssystem som ger hållbar ljuskvalitet baserade på rekommendationer i relevanta belysningsstandarder i syfte att bidra till användarnas välbefinnande och en trevlig byggd miljö, och

 2. säkerställa att belysningskraven uppfylls med energieffektiva lösningar (armatur och styrsystem) med data som kan användas i energiberäkningar, och

 3. ange information om den utrustning utrustningsinformation som används när belysningssystemet installeras, tas i drift, används, underhålls under åren samt vid nedmontering, och

 4. sammanställa de dokument som beskriver den planerade belysningssystemlösningen.

Den beskrivna planeringsprocessen för belysningssystem gäller för alla projekt med byggnader och anläggningar, både vid nyinstallation och renovering. Detta omfattar bland annat följande användningsområden:

 • kontorsbyggnader – verksamhet, kommunikation och design

 • industribyggnader – tillverkning och lager,

 • arbetsplatser utomhus – varv, rangerbangårdar och sågverk,

 • sjukvårdsbyggnader – sjukhus, sjukhem, vårdboenden och äldreboenden,

 • byggnader för försäljning – butiker, stormarknader och grossistbutiker,

 • hotell och konferensbyggnader – sovrum, mötesrum, restaurang och kafé,

 • sport - idrottsanläggningar inomhus och idrottsplatser utomhus,

 • utbildningsbyggnader – skolor, högskolor och universitet,

 • vägar – trafikleder och konfliktzoner,

 • rekreationsområden – cykelvägar, vägar i bostadsområden och fotgängarområden,

 • parkeringsplatser – inomhus och utomhus.

Processen gäller inte för:

 • specialbelysning (historiska byggnader, scen, studio, tandvård, operationsbord osv.),

 • inbyggd belysning i maskiner eller medicintekniska produkter,

 • tillfälliga belysningsanläggningar.

Detta dokument är inte tillämpbart vid planeringen av det relevanta elförsörjningssystemet och dess konstruktion.

This document specifies steps to be taken in the lighting system design process and lists responsibilities for the implementation and operation of the lighting solution. The aim of the process is:

 1. to design lighting system solutions for sustainable lighting quality based on recommendations in the relevant lighting application standards, for the wellbeing of users and for a pleasant built environment, and

 2. to ensure that the light requirements are fulfilled with energy efficient solutions (luminaire and control system) with data that can be used in the energy calculations, and

 3. to list the equipment information to be used in the installation, commissioning, operation, maintenance of the lighting system over the years and the decommissioning process, and

 4. to compile the documents defining the designed lighting system solution.

The described lighting system design process applies to all projects of buildings and facilities whether, new or a refurbishment in the lighting sector. This includes amongst others the following applications:

 • office buildings – business, communication, design;

 • industry buildings – manufacture, warehouse;

 • outdoor work place areas – shipyards, marshalling yards, timber works;

 • healthcare buildings – hospitals, hospice, residential and elderly care facilities;

 • retail buildings – shops, supermarkets, wholesale establishments;

 • hospitality buildings – bedded areas, meeting rooms, restaurant, café;

 • sports – indoor sports facilities and outdoor sports fields;

 • education buildings – schools, colleges, universities;

 • roads – traffic routes and conflict areas;

 • amenity areas – cycle paths, residential roads, pedestrian areas;

 • parking areas – indoor and outdoor.

The process does not apply to:

 • specialized lighting systems, (historic buildings, stage, studio, dentist, operating table, etc.);

 • lighting built into machinery or medical equipment;

 • temporary lighting installations.

This document is not applicable to the design of the relevant electrical system and structures.

Omfattning
Detta dokument innehåller en beskrivning av alla åtgärder i belysningsplaneringen och en förteckning över ansvarsområden för implementering och drift av belysningslösningen. Syftet med processen är att:
1) planera belysningssystem som ger hållbar ljuskvalitet baserade på rekommendationer i relevanta belysningsstandarder i syfte att bidra till användarnas välbefinnande och en trevlig byggd miljö, och
2) säkerställa att belysningskraven uppfylls med energieffektiva lösningar (armatur och styrsystem) med data som kan användas i energiberäkningar, och
3) ange information om den utrustning utrustningsinformation som används när belysningssystemet installeras, tas i drift, används, underhålls under åren samt vid nedmontering, och
4) sammanställa de dokument som beskriver den planerade belysningssystemlösningen.
Den beskrivna planeringsprocessen för belysningssystem gäller för alla projekt med byggnader och anläggningar, både vid nyinstallation och renovering. Detta omfattar bland annat följande användningsområden:
— kontorsbyggnader – verksamhet, kommunikation och design,
— industribyggnader – tillverkning och lager,
— arbetsplatser utomhus – varv, rangerbangårdar och sågverk,
— sjukvårdsbyggnader – sjukhus, sjukhem, vårdboenden och äldreboenden,
— byggnader för försäljning – butiker, stormarknader och grossistbutiker,
— hotell och konferensbyggnader – sovrum, mötesrum, restaurang och kafé,
— sport - idrottsanläggningar inomhus och idrottsplatser utomhus,
— utbildningsbyggnader – skolor, högskolor och universitet,
— vägar – trafikleder och konfliktzoner,
— rekreationsområden – cykelvägar, vägar i bostadsområden och fotgängarområden,
— parkeringsplatser – inomhus och utomhus.
Processen gäller inte för:
— specialbelysning (historiska byggnader, scen, studio, tandvård, operationsbord osv.),
— inbyggd belysning i maskiner eller medicintekniska produkter,
— tillfälliga belysningsanläggningar.
Detta dokument är inte tillämpbart vid planeringen av det relevanta elförsörjningssystemet och dess konstruktion.

This document specifies steps to be taken in the lighting system design process and lists responsibilities for the implementation and operation of the lighting solution. The aim of the process is:
1) to design lighting system solutions for sustainable lighting quality based on recommendations in the relevant lighting application standards, for the wellbeing of users and for a pleasant built environment, and
2) to ensure that the light requirements are fulfilled with energy efficient solutions (luminaire and control system) with data that can be used in the energy calculations, and
3) to list the equipment information to be used in the installation, commissioning, operation, maintenance of the lighting system over the years and the decommissioning process, and
4) to compile the documents defining the designed lighting system solution.
The described lighting system design process applies to all projects of buildings and facilities whether, new or a refurbishment in the lighting sector. This includes amongst others the following applications:
— office buildings – business, communication, design;
— industry buildings – manufacture, warehouse;
— outdoor work place areas – shipyards, marshalling yards, timber works;
— healthcare buildings – hospitals, hospice, residential and elderly care facilities;
— retail buildings – shops, supermarkets, wholesale establishments;
— hospitality buildings – bedded areas, meeting rooms, restaurant, café;
— sports – indoor sports facilities and outdoor sports fields;
— education buildings – schools, colleges, universities;
— roads – traffic routes and conflict areas;
— amenity areas – cycle paths, residential roads, pedestrian areas;
— parking areas – indoor and outdoor.
The process does not apply to:
— specialized lighting systems, (historic buildings, stage, studio, dentist, operating table, etc.);
— lighting built into machinery or medical equipment;
— temporary lighting installations.
This document is not applicable to the design of the relevant electrical system and structures.

Ämnesområden

Energiledningssystem (04.010) Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Belysning Allmänt (91.160.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17165:2019

Ljus och belysning - Process för planering av belysningssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Light and lighting - Lighting system design process

Artikelnummer: STD-80012389

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-06-10

Antal sidor: 64

Ersätter: SIS-CEN/TS 17165:2018