Utbildning

Intern revision - Grundkurs

Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är certifierade enligt ISO:s ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.

Boka

Intern revision - Grundkurs

Omfattning: 2 dagar

Pris: 13 400 SEK (exkl moms)

april

ons 1 - tor 2 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

mars

ons 11 - tor 12

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
fullbokad

april

ons 22 - tor 23 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Göteborg
Scandic Europa

maj

tis 5 - ons 6 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

juni

mån 8 - tis 9 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

mån 15 - tis 16 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

augusti

tis 18 - ons 19 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

september

ons 9 - tor 10 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Göteborg
Quality Hotel 11

ons 23 - tor 24 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

oktober

tor 8 - fre 9 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Malmö
Scandic Hotel Triangeln

tis 13 - ons 14 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

november

ons 4 - tor 5 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Göteborg
Quality Hotel 11

tor 12 - fre 13 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

mån 23 - tis 24 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Malmö
Scandic Hotel Triangeln

december

ons 2 - tor 3 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

Fler alternativ Färre alternativ

Internrevisorns roll är viktig för att planera, driva och genomföra arbetet med revisionerna. På den här två-dagars utbildningen lär du dig att planera, utföra och rapportera en internrevision av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Utbildningspaket
Företagsanpassad och konsulttjänster
Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se