Standard Svensk standard · SS-EN 61881-1

Järnvägsanläggningar - Elutrustning för rälsfordon - Kondensatorer för kraftelektronik - Del 1: Papperplastkondensatorer

Status: Gällande

Ämnesområden

Rullande material


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics - Part 1: Paper/plastic film capacitors

Artikelnummer: STD-3334683

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-04

Antal sidor: 46

Ersätter: SS-EN 61881