Standard Svensk standard · SS-EN 13232-3+A1:2011

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 3: Samspel mellan hjul och spår

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard specifies:
- characterisation of wheel and track dimensions;
- geometric design principles for wheel guidance;
- design principles for wheel load transfer;
- deciding whether movable crossings are needed.

These are illustrated by their application to turnout components:
- switches;
- crossings;
- check rails.

but the principles apply equally to more complex layouts.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 3: Requirements for wheel/rail interaction

Artikelnummer: STD-82062

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13232-3