Standard Svensk standard · SS-EN 13232-2+A1:2011

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 2: Geometriskt utförande

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard covers the following subjects: - geometric design principles for wheel guidance; - definition of basic limits of supply; - applied forces and their adequate support; - tolerance levels. These are illustrated herein by application to a turnout. The main switch and crossing components are represented in turnouts and the principles used in turnouts apply equally to more complex layouts.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-82061

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13232-2