Standard Svensk standard · SS-EN 15430-1:2007+A1:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Insamling och överföring av data - Del 1: Insamling av data till fordon

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15430-1:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15430-1:2007+A1:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Insamling och överföring av data - Del 1: Insamling av data till fordon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar ett standardiserat protokoll för hämtning av data från utrustningens kontrollenhet till en fordonsdator ombord på fordonet. Syftet med protokollet är att säkerställa att den utrustning som kan finnas på ett fordon är utbytbar.Protokollet specificerar gränssnittet för anslutning, såväl som variabler, poster och rapporter. Detta gör det möjligt att använda det standardiserade protokollet för en stor mängd olika typer av utrustning för underhåll av vintervägar och trafikområden.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15430-1:2007+A1:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Insamling och överföring av data - Del 1: Insamling av data till fordon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter and road service area maintenance equipments - Data acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition

Artikelnummer: STD-89351

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-15

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 15430-1:2007+A1:2011

Ersätter: SS-EN 15430-1:2007

Ersätts av: SS-EN 15430-1:2015