Standard Swedish standard · SS-EN 15430-1:2007+A1:2011

Winter and road service area maintenance equipments - Data acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 15430-1:2015
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15430-1:2007+A1:2011

Winter and road service area maintenance equipments - Data acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar ett standardiserat protokoll för hämtning av data från utrustningens kontrollenhet till en fordonsdator ombord på fordonet. Syftet med protokollet är att säkerställa att den utrustning som kan finnas på ett fordon är utbytbar.Protokollet specificerar gränssnittet för anslutning, såväl som variabler, poster och rapporter. Detta gör det möjligt att använda det standardiserade protokollet för en stor mängd olika typer av utrustning för underhåll av vintervägar och trafikområden.

Subjects

IT applications in transport (35.240.60) Special purpose vehicles (43.160)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15430-1:2007+A1:2011

Winter and road service area maintenance equipments - Data acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-89351

Edition: 1

Approved: 2/15/2011

No of pages: 64

Also available in: SS-EN 15430-1:2007+A1:2011

Replaces: SS-EN 15430-1:2007

Replaced by: SS-EN 15430-1:2015