Standard Svensk standard · SS-EN 15430-1:2015

Utrustning för underhåll av vintervägar - Insamling och överföring av data - Del 1: Insamling av data till fordon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a standardized protocol for downloading data from the equipment control box to an in-vehicle board computer to ensure interchangeability between a vehicle and different equipment that the same vehicle can carry. It specifies the interface connection as well as variables, records and reports which permit standardized protocol to cover applications with the greatest possible variety of equipment for performing winter maintenance and road service area maintenance.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter and road service area maintenance equipment - Data acquisition and transmission - Part 1: In-vehicle data acquisition

Artikelnummer: STD-8015438

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-16

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 15430-1:2007+A1:2011 , SS-EN 15430-1:2007+A1:2011