Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16484-6:2014

Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader (BACS) - Del 6: Datakommunikation - Verifieringsmetod (ISO 16484-6:2014)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 16484-6:2014 defines a standard method for verifying that an implementation of the BACnet protocol provides each capability claimed in its Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) in conformance with the BACnet standard.

ISO 16484-6:2014 provides a comprehensive set of procedures for verifying the correct implementation of each capability claimed on a BACnet PICS, including support of each claimed BACnet service, either as an initiator, executor, or both, support of each claimed BACnet object-type, including both required properties and each claimed optional property,support of the BACnet network layer protocol,support of each claimed data link option, andsupport of all claimed special functionality

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri Byggnader Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing (ISO 16484-6:2014)

Artikelnummer: STD-102010

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-05-25

Antal sidor: 584

Ersätter: SS-EN ISO 16484-6:2009