Standard Svensk standard · SS-EN 14908-6:2014

Öppen datakommunikation för byggnadsautomation, styrning och teknisk byggnadsdrift - Protokoll styr- och regelnätverk - Del 6: Tillämpningsbeståndsdelar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides mechanisms through which various vendors of building automation, control, and building management systems may exchange information in a standardized way. This document provides specifications for the Application Elements of Control Network Protocol packets as follows: - definitions of standardized packet (network-variable) data types; - definitions of device-interface files; - definitions of standardized configuration-property types; - definitions of standardized enumeration types; - definitions of standardized functional profiles; - definition of the standardized method of file transfer between devices. The purpose of this specification is to ensure interoperability between various CNP implementations. This document contains all the information necessary to read and interpret the format of data and control information that is used by EN 14908-5. It also defines the device interface for a device as specified, which is necessary to exchange data between various devices from different manufacturers.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements

Artikelnummer: STD-104986

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-12-21

Antal sidor: 640

Ersätter: SS-EN 14908-6:2010