Standard Svensk standard · SS-EN 62018

Utrustning för informationsbehandling - Mätning av elförbrukning

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines the test methods used to measure power consumption of information technology equipment (ITE) under various modes of operation for the purpose of energy management. ITE includes the products identified in the scope of IEC 60950-1.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Kontorsutrustning (35.260)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Power consumption of information technology equipment - Measurement methods

Artikelnummer: STD-3331459

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-26

Antal sidor: 7