Standard Svensk standard · SS-EN 60950-1 A 11

Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Upphävd

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Kontorsutrustning (35.260)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-3333752

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-27

Antal sidor: 10

Tillägg till: SS-EN 60950-1

Parallell utgåva: SS-EN 62368-1