Standard Svensk standard · SS-EN 62368-1

IT- och multimedia-utrustning - Del 1: Säkerhet

Status: Gällande till 2023-01-06 · Korrigeras av: SS-EN 62368-1 AC 1 , SS-EN 62368-1 AC 2 Tillägg: SS-EN 62368-1 A 11

Ämnesområden

Audio- och videosystem Allmänt (33.160.01) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3336357

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-19

Gällande till: 2023-01-06

Antal sidor: 348

Parallell utgåva: SS-EN 60950-1 A 2 , SS-EN 60950-1 AC 1 , SS-EN 60950-1 A 12 , SS-EN 60950-1 A 1 , SS-EN 60950-1 A 11 , SS-EN 60950-1 , SS-EN 60065 , SS-EN IEC 62368-1