Standard Svensk standard · SS-EN 62368-1 AC 2

IT- och multimedia-utrustning - Del 1: Säkerhet

Status: Gällande till 2023-01-06

Ämnesområden

Audio- och videosystem Allmänt (33.160.01) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

Artikelnummer: STD-3337531

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-17

Gällande till: 2023-01-06

Antal sidor: 2

Ersätter: SS-EN 62368-1 AC 1

Korrigerar: SS-EN 62368-1

Parallell utgåva: SS-EN IEC 62368-1