Standard Svensk standard · SS-EN 62944

Audio-, video- och multimediasystem - Tillgänglighet till digital television - Riktlinjer beträffande funktioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99) Audio- och videosystem Allmänt (33.160.01) Internettillämpningar (35.240.95)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Audio, video and multimedia systems and equipment - Digital television accessibility - Functional specifications

Artikelnummer: STD-80000781

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 50