Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27001:2022

Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetsskydd - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2022, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2023 , SS-EN ISO/IEC 27001:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27001:2022

Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetsskydd - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 490 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 490 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 384 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining and continually
improving an information security management system within the context of the organization. This
document also includes requirements for the assessment and treatment of information security risks
tailored to the needs of the organization. The requirements set out in this document are generic and are
intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature. Excluding any of the
requirements specified in Clauses 4 to 10 is not acceptable when an organization claims conformity to
this document.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27001:2022

Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetsskydd - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 490 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 490 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 384 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80039745

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-12-07

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2023 , SS-EN ISO/IEC 27001:2023