Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27001:2023

Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetsskydd - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27001:2023

Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetsskydd - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument specificeras kraven för att upprätta, införa, upprätthålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet med hänsyn till organisationens förutsättningar. Detta dokument innehåller även krav för att bedöma och behandla informationssäkerhetsrisker anpassat efter organisationens behov. Kraven i detta dokument är allmänna och är avsedda att kunna tillämpas på alla organisationer, oavsett typ, storlek eller karaktär. Det är inte tillåtet att exkludera något av kraven i avsnitt 4–10 när en organisation anger efterlevnad av detta dokument.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27001:2023

Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetsskydd - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2022)

Artikelnummer: STD-80045181

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-08-14

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN ISO/IEC 27001:2023

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 27001:2017 , SS-ISO/IEC 27001:2022